Jordi Meuwissen | Business coach

Hi,

Binnenkort heb je een afspraak met Jordi. Voorafgaand zouden wij je willen vragen, bewust de tijd te nemen, om onderstaande vragen te beantwoorden en te versturen.

Tijdens de afspraak zullen de antwoorden worden uitgediept
zodat er iets gecreëerd wordt waar jij mee vooruit kan.